Individuele problemen

We hopen allemaal dat het ons niet overkomt, persoonlijke-, psychische-, of relatieproblemen. En toch kan het iedereen gebeuren. Het kan ons overkomen door oorzaken waar we geen greep op hebben, zoals aanleg. We kunnen psychisch, emotioneel in de problemen raken door factoren van buitenaf. En die hebben we vaak niet in de hand.

Ook het verleden kan ons na jaren nog parten spelen en kunnen we merken dat gebeurtenissen of belangrijke personen uit onze geschiedenis ons steeds (emotioneel) dwars zitten. Onze geschiedenis is dan nog onvoltooid verleden tijd; we hebben nog wat af te maken.

Wanneer we onder invloed van onze ontwikkeling een niet-evenwichtige, onrealistische relatie met onszelf hebben dan zijn we daar vaak onzeker door. Of we hebben ideeën of overtuigingen over onszelf die niet kloppen. Vaak wordt dit een negatief zelfbeeld genoemd. (Je kunt trouwens ook een veel te positief beeld van jezelf hebben!) Cognitieve gedragstherapie kan hierbij goed helpen.

Andere psychische problemen kunnen zijn: somberheid (depressieve klachten) en/of angsten (bijvoorbeeld faalangst).

Wanneer je niet precies onder woorden kunt brengen wat er is, maar je loopt er wel al een tijd mee rond, bel dan voor een afspraak. Meestal komen we er met elkaar wel uit.