Familie

We zijn allemaal mensen met een geschiedenis. Voor de meesten van ons ligt het begin van die geschiedenis in een gezin met één of met beide ouders. We krijgen veel van onze ouders mee. Veel vanzelfsprekende zaken als onze taal, onze cultuur en gewoontes. En onze ouders, of opvoeders hebben dat weer van hun ouders meegekregen.

Maar, ook weer vaak zonder dat we het beseffen, geven we veel aan onze ouders. Voor liefhebbende ouders is alleen al het bestaan van hun kind een gift die met niets te  vergelijken valt. Later wordt dit ‘geven’ aan onze ouders bewuster, in zijn uiterste vorm als ‘mantelzorg’. Die balans van geven en ontvangen tussen ouders en kind verschuift, gelijk opgaand met de op en neergaande levenslijn van onze ouders en van onszelf.

Dit bovenstaande klinkt mooi, maar de geschiedenis tussen ouders en kinderen (én omgekeerd) kan erg verstoord worden. Door hoe de ouders zijn en ook door hoe een kind is. En daarbij kunnen externe factoren als ingrijpende levensgebeurtenissen een grote rol  spelen. De verstoorde verhouding tussen ouders en kind kan in veel (maar niet in alle) gevallen verbeterd worden. Maar in nog al wat situaties niet zonder hulp van een derde.

Wanneer je relatie met je ouders verstoord is, probeer daar iets aan te doen. Het scheelt zoveel energie en frustratie. Wanneer je niet weet of verandering in de verhouding met je ouders mogelijk is, neem dan contact op. Dan kijken we of daar helderheid in is te krijgen.