Organisatie

Vandaag de dag is er veel te doen op het terrein van organisaties. Het lijkt of er een kredietcrisis is, maar in de kern is er een crisis rond het leiden van organisaties en dan vooral op het ethische vlak.  Juist ethiek en realisme gaan hand in hand, wat vooral op de lange termijn tot uiting komt. Zoals juist de afgelopen tijd blijkt staan korte termijnwinst en eigen belang hier haaks op. Het is menselijk, dus begrijpelijk dat we de oorzaak van het falen buiten onszelf leggen. En voor veel bedrijven gaat dit op dit moment ook op, omdat zij geconfronteerd worden met de gevolgen van een niet realistische en ethische bedrijfsvoering in andere sectoren. In de afgelopen tijd met name de financiële sector.

Het eigen leiderschap, de vorming van de cultuur die daar uit voortkomt en de onderlinge verhoudingen, moeten dus voortdurend “onder reflectie staan”. Dit geldt voor alle niveaus in de organisatie.

Voor alle vragen met betrekking tot leiderschap, cultuurvorming (teambuilding) en onderlinge verhoudingen kunt u contact opnemen.

Leiderschap

Naast het feit dat leiderschap speciale kennis en vaardigheden vraagt, stelt het ook bijzondere en vaak hoge eisen aan de persoon van de leider of manager. Als er één positie is waar ‘functionele en persoonlijke kenmerken’ samenvallen, dan is dat wel in de functie van leider. En het maakt niet uit of dit op laag of hoog niveau is.

De oriëntatie op de eigen persoon als leider vraagt het vermogen tot constante kritische reflectie over jezelf en het voortdurend openstaan voor feedback.
Je kunt dit ‘te hooi-en-te-gras’ doen, maar ook in een begeleidingsproces dat coaching heet.