Er is meer dan psychisch alleen...

iet alle lastigheden en menselijke kwesties zijn natuurlijk psychisch. We leven  in een wereld met anderen die hun eigen-aardigheden hebben en hun eigen ideeën en overtuigingen hoe het leven vorm gegeven moet worden.Dit relationele, sociale is van een andere orde dan het psychische en kan niet vanzelfsprekend uit het psychische verklaard en opgelost worden. Daarvoor is kennis nodig over sociale systemen, klein en groter en inzicht in hoe mensen zich onderling gedragen. Wat hierbij kan helpen is om onszelf als mensen niet te veel boven de dieren verheven te zien. Maar heel realistisch over onszelf te zijn.  Een leuke schrijver waar we wat dit betreft veel van kunnen leren is Frans de Waal, 
psycholoog, bioloog en etholoog.

Bij het invullen van ons leven spelen opvattingen, overtuigingen en ideeën een rol.  En wanneer twee mensen elkaar ontmoeten is direct het gegeven aan de orde: wat doe ik met die ander en wat doet die ander met mij.  Laten we dit ethiek noemen.

Dit is wat ons leven zo boeiend maakt (en af en toe heel lastig!) en wat we tegen komen in onze relatie en gezin, onze familie en in ons werk.

Op deze website is dit onderscheiden in zaken die te maken hebben met:

Levensvragen en zingeving· Coaching· Organisatie en leiderschap