Coaching

Wanneer je jezelf als persoon of in je werk (als persoon) verder wilt ontwikkelen, dan is coaching een goede manier om daar mee bezig te zijn. Coaching is een proces waarbij je met behulp van een coach, reflecteert, nadenkt over je zelf en je eigen functioneren. Kennis over onszelf en over ons handelen doen we het meest effectief op via de feedback van een ander. Coaching is het proces waarbij je gebruik maakt van een ander die getraind is in het geven van zinnige feedback en opgeleid is om jou bij dit proces te begeleiden. Coaching gericht op je functioneren in je werk wordt ook wel supervisie genoemd. In theorie worden deze activiteiten onderscheiden, in de praktijk overlappen ze elkaar sterk. Bij coaching en supervisie wordt er verwacht dat je actief meewerkt bij het inbrengen van je vragen, je doelen en dat je bereid bent om daadwerkelijk te oefenen in de praktijk met je nieuwe inzichten.